Bericht namens het HSA bestuur – 12 juni 2018

Geplaatst op 12 jun in HSA, news

Beste allemaal,

Zoals jullie weten draait de HSA als surfbond 100% op de inzet van haar vrijwilligers. Het huishoudboekje van een kleine sportbond laat helaas niet toe dat er mensen betaalde diensten kunnen verrichten voor onze mooie maar kleine sport.

Het Surf Topsport Centrum van de HSA wordt nu geconfronteerd met het vertrek van een aantal zeer waardevolle vrijwilligers. Naast enkele trainers, hebben ook Quentin Verseput als manager Topsport van de HSA en Ruurd Mosterd als bondscoach aangekondigd dat zij na dit (zomer)surfseizoen hun werkzaamheden zullen neerleggen. Het bestuur van de HSA betreurt dit besluit enorm want onder hen leiding is het STC uitgegroeid tot een Nationaal Training Centrum waarmee we hoopten de toekomst aan te kunnen. Tegelijkertijd danken we Ruurd voor meer dan 14(!) jaar vrijwillige liefde, actie en inzet voor de HSA en Quentin voor de afgelopen jaren waarin hij bouwde aan het STC.

We kunnen nu als bestuur van de HSA, na dit aangekondigde vertrek, niet anders dan op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers die bereid zijn het stuk training en begeleiding van het STC en het Nederlands team voor hun rekening te nemen. Dat zal niet makkelijk worden want het werk als vrijwilliger valt menigeen zwaar. Mede om die reden trachten we nu zo spoedig mogelijk een integratie van de uitvoerende taken van de HSA bij het Watersportverbond te bewerkstelligen zodat in de toekomst vanuit een meer solide, professionele sport-omgeving onze surfsport begeleid kan gaan worden. Ook dat zal tijd nodig hebben en kan pas op z’n vroegst per 1 januari a.s. een start krijgen. Tijdens de ALV van november/december 2018 hopen we de HSA-leden hierover zaken voor te kunnen leggen.

Er staan nu vacature’s online waarmee we hopen nieuwe vrijwillige collega’s te vinden. Spread the news! Als deadline is 1 juli a.s. gesteld. Daarna zal duidelijk moeten worden of, en zo ja hoe, na de zomer Talentontwikkeling & Topsport (het STC inclusief het Segbroek-programma) een vervolg kan krijgen.

We houden goede hoop op een mooi vervolg!

Met groet,

Wieske van der Heijden (secretaris)
Ernst van Driel (penningmeester)
Stefan Koper (voorzitter)