BINNENLANDS NIEUWS

 • Nieuwe Bondscoach HSA

  25 feb - De HSA introduceert met trots de nieuwe bondscoach: Chris Way. Chris heeft een rijke historie in het surfen. De HSA is overtuigd dat Chris met zijn ruime ervaring, zijn enthousiasme, rust en overzicht een geweldige bondscoach zal zijn voor het Nederlandse surfteam. Chris zijn reactie op de uitverkiezing tot bondscoach: \"Ik voel me vereerd om de Nederlands bondscoach te zijn. Coaching is iets waar ik gepassioneerd over ben en ik kijk er naar uit om met de beste Nederlandse surfers en coaches samen te werken en mooie prestaties neer te zetten. Het is een zeer boeiende tijd voor het surfen met de komst van wave pools en de Olympische spelen dus ik kan niet wachten om aan de slag te gaan als bondscoach”   lees verder..

 • Nieuw bestuur en het Watersportverbond

  23 nov - Namens de hele HSA willen we iedereen bedanken voor jullie komst gisteravond. Er is met grote meederheid besloten dat wij vanaf 1 januari bijzonder lid zullen worden van het Watersportverbond. Daarnaast is het nieuwe bestuur gekozen. Marc, Erik, Robin en Emile welkom en succes! Benieuwd naar het nieuwe bestuur? Check: http://www.hsa.nl/motivatie-marc-erik-en-robin-emile/3713/ Onderstaand bericht vanuit het nieuwe bestuur:  ‘Grote dank aan alle mensen die gisteravond naar de ALV zijn gekomen, de mensen die vanuit overal ter wereld machtigingen hebben gestuurd, de mede-kandidaten en alle andere betrokkenen. Wat een geweldige betrokkenheid bij de HSA en de Nederlandse surf! Dank ook voor het in ons gestelde vertrouwen. We hebben veel zin in de komende jaren! See you in the line-up! Marc, Robin, Erik en Emile lees verder..

 • Agenda ALV – 22 november 2018

  19 nov - HOLLAND SURFING ASSOCIATION AGENDA BIJZONDERE Algemene Ledenvergadering – 22 november 2018 LET OP: ieder HSA lid dient een geldige legitimatie bij zich te hebben (ook een kopie ID van de gene die je machtigt) 19:30 - 20:00 Inloop (inschrijven HSA leden, verifiëren machtigingen en uitdelen stembriefjes) 20:00 Welkom door aftredend voorzitter Stefan Koper 20:10 Afscheid vrijwilligers STC 20:30 Toelichting stemming lidmaatschap WSV en ruimte voor stellen van vragen door leden 21:00 Stemronde 1: middels stembriefjes over bijzonder lidmaatschap WSV 21:15 Uitslag stemronde 1 21:30 Toelichting Michael Schmitz, kandidaat bestuursvoorzitter 21:35 Toelichting Bas Hilckmann, kandidaat algemeen bestuurslid 21:40 Toelichting Marc Elffers, Eric Orie, Robin Kersbergen en Emile van der Borch, kandidaat bestuursleden 21:45 Stemronde 2 middels stembriefjes benoeming nieuwe bestuursleden 22:00 Uitslag stemronde 2 22:15 Afsluiting en borrel Via deze link zijn de volgende stukken te downloaden: - Jaarplan 2018 - Begroting 2018 - Meer jaren plan 2018-2021 - Adviesrapport lidmaatschap HSA x WSV geschreven door afstudeer stagiaire Josien Jelsma - Bijbehorende presentatie en notulen van Josien Jelsma - Agenda ALV 22 november 2018 - Brief NOC*NSF lidmaatschap Watersportverbond - Brief van het Watersportverbond lees verder..

 • Nieuw bestuur HSA

  19 nov - Tijdens komende bijzondere ledenvergadering kunnen jullie als leden, nadat er is gestemd over het wel of niet aangaan van het bijzonder lidmaatschap van het Watersportverbond, ook stemmen voor een nieuw bestuur. Inmiddels is duidelijk welke kandidaten zich hebben gemeld: Het bestuur draagt als nieuw team voor: Marc Elffers - voorzitter Eric Orie - secretaris Robin Kersbergen - algemeen bestuurslid Emile van der Borch - algemeen bestuurslid Marc, Erik, Robin en Emile hebben aangegeven zich als een team kandidaat te willen stellen. Daarnaast hebben zich als kandidaat gemeld : Michael Schmitz - voorzitter Bas Hilckmann - algemeen bestuurslid Bas zijn motivatie is te lezen via deze link. Michael zijn motivatie is te lezen via deze link. De motivatie van Marc, Eric, Robin en Emile is te lezen via deze link.  De machtigingsformulier zijn hier te downloaden! lees verder..

 • Machtigingen tijdens de bijzondere ALV

  19 nov - Machtigingen tijdens de bijzondere ALV Ieder HSA-lid dat aanwezig is bij de ALV op 22 november a.s. kan gebruik maken van zijn/haar stemrecht én maximaal 1 stem uitbrengen voor een ander HSA-lid. (Let op! Alleen HSA-leden kunnen dus gemachtigd worden en er kan alleen ter plaatse gestemd worden. Opgestuurde of gemailde formulieren zijn ongeldig) Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden. Hiermee kun je dus een ander HSA-lid voor jou tijdens de ALV jouw stem laten uitbrengen. LET OP: voeg ook een kopie van je ID bij dit machtigingsformulier Klik hier voor meer info over: - nieuw bestuur - Bijzonder lidmaatschap van het Watersportverbond lees verder..

 • Bijzonder lidmaatschap met het Watersportverbond

  19 nov -  Met de 4 promo-video\'s hebben we jullie verteld waarom we het als bestuur van de HSA nodig vinden om ons als vereniging HSA aan te sluiten bij het Watersportverbond. Er staat dan zeker geen pot met geld klaar en ook gaat de hemel niet open maar wij geloven wél in de noodzaak van dit lidmaatschap en de voordelen daarvan. Daarom met deze 10x FAQ HSA de belangrijkste vragen op een rij: 1. Blijft de HSA bestaan? Ja! De HSA blijft als vereniging gewoon bestaan. Met een eigen bestuur en de vrijwilligers zoals die er altijd zijn geweest. We bestaan sinds 1973 en worden niet opgeheven. 2. Wat zijn de voordelen van dat lidmaatschap? We hoeven als HSA vrijwilligers en organisatie niet meer alles alleen te doen. Het WSV heeft mensen in dienst die een stukje van hun betaalde tijd ook kunnen besteden aan alles wat er geregeld moet worden voor het golfsurfen in Nederland. De vrijwilligers van de HSA krijgen dus hulp. 3. Is er dan meer geld voor de HSA? Nee, het WSV heeft geen geld voor het golfsurfen. Hun betrokkenheid en hulp zit hem in mankracht: ze gaan onze vrijwilligers helpen om gaandeweg zaken beter voor elkaar te krijgen. 4. Gaat er dan gelijk heel veel veranderen als we lid worden van het WSV? Nee, we zullen geleidelijk gaan ervaren waar de eerste samenwerking tussen HSA vrijwilligers en het WSV kan gaan groeien. Bij alle pijlers gaan we proberen om het werkproces te professionaliseren: opleidingen, wedstrijden, belangenbehartiging, topsport & Talentontwikkeling, administratie en communicatie. 5. Wat zijn de nadelen van dat lidmaatschap? De HSA heeft zeer dringend goede hulp nodig en het dus alleen maar beter kan worden maar… Na 1 januari 2019 zijn we geen zelfstandig lid meer van het NOCNSF en daarmee ook geen officiële bond meer in NL. Dat betekent dat we daarna ook geen rechtstreeks geld meer van het NOCNSF krijgen. 6. Wat gebeurt er dan met dat geld? Hoe komt de HSA dan aan geld? Het NOCNSF heeft toegezegd dat er in 2019 en 2020 exact hetzelfde bedrag beschikbaar blijft voor het golfsurfen. Het geld komt dus, via het WSV, direct uit bij alles wat de HSA altijd al deed met dat geld. Daarnaast blijft het 35,- euro individueel lidmaatschap van onze leden onveranderd een inkomstenbron. Ook het opgebouwde eigen vermogen van de HSA zal ter beschikking blijven van de HSA. Vanaf 2021 moet het bestuur van de HSA, op basis van nieuwe beleidsplannen, met het WSV in gesprek over de verdeling van het geld voor golfsurfen. 7. Wat kost dat lidmaatschap van het WSV? Jaarlijks zullen we het WSV betalen voor hun hulp en diensten zoals we ook nu de Nederlandse Ski Vereniging betalen omdat zij onze (financiële) administratie nog doen. Dat zal ongeveer 8000,- per jaar zijn. 8. Raken we nu als surfers en HSA onze identiteit kwijt? NEE! Dat nooit! De HSA blijft bestaan. We houden onze naam en wat ons betreft onze (hopelijk snel een nieuwe!) website en social media kanalen maar gaan wél nadenken hoe we, ook in de communicatie, met het WSV kunnen optrekken om beter en meer ons mooie surf-verhaal te vertellen. We willen onze successen delen en moeten op zoek naar nieuwe sponsors. We gaan beter en meer de prestaties van onze talenten & topsporters, wedstrijden-resultaten en thema’s uitdragen. Onze sport en lifestyle zijn verbonden met de HSA en het WSV wil ook voor onze sport een platform zijn. 9. Hoe weten we zeker dat het WSV ons niet opslokt, niet met onze sport aan de haal gaat of de (financiële) afspraken wel nakomt? Het NOCNSF is actief betrokken bij de komende samenwerking en waakt over alle belangenbehartiging in Nederland. Daarnaast zal de huidige voorzitter van de HSA, Stefan Koper, mits hij zich kan verenigen met de nieuw gekozen HSA bestuursleden, toetreden tot het bestuur van het WSV om zoveel als mogelijk te borgen dat de afspraken worden nagekomen. 10. Moeten we surfen en de HSA nou zo serieus nemen? Al deze ophef… we hebben hier toch geen goede golven, zullen toch nooit hoge ogen gooien bij internationale wedstrijden of het NOS journaal halen. Wij vinden dat áls je iets doet, je het maar beter goed kunt doen. De HSA heeft niet bedacht dat de Surf in NL zo moest groeien of het surfen olympisch moest worden. Grote bewegingen en de verwachtingen daar omheen houden wij niet tegen. We zullen mee moeten bewegen en onze sport en surfers zo goed mogelijk moeten ondersteunen. Daarvoor heb je een goede organisatie nodig. Die willen we verder opbouwen met hulp van het WSV. Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp? Mail dan naar voorzitter@hsa.nl   lees verder..

 • Motivatie Michael Schmitz

  18 nov - MOTIVATIE - Michael Schmitz Met de functie als voorzitter van de HSA hoop ik de kans te krijgen om de doelstellingen te kunnen realiseren binnen de surfsport. Mensen kennen mij als een doorzetter, ik ben doelgericht en strijdlustig. Mijn uitgangspunt is de passie voor de sport. Het is mijn doel om de komende jaren vanuit de bond de benoemde ideeën verder uit te werken naar een meerjarenplan samen met een gedreven team met hetzelfde uitgangspunt. Mijn ambitie zal nooit bepaald worden door een financieel belang of enige vorm van commerciële eigenwaarden. Het belangrijkste is dat de sport de komende jaren verder kan groeien zonder dat er onveilige situaties ontstaan en iedereen met plezier de sport kan beleven/beoefenen. Ik hoop met bovenstaande informatie en motivatie alle leden van de HSA te hebben mogen overtuigen van mijn wilskracht en dat mijn inzet gewaardeerd wordt zodat ik de komende jaren als voorzitter van de HSA de mogelijkheid krijg om de sport op een positieve manier te professionaliseren. Voor vragen en/of verdere toelichting ben ik te bereiken via: michaelschmitz@surfbenelux.com. lees verder..

 • Vacature Bondscoach Golfsurfen

  12 nov -  Vacature Bondscoach Golfsurfen - Surf Topsport Centrum  Namens dé Nederlandse surfbond, de Holland Surfing Association (HSA), heeft het Surf Topsport Centrum (STC) in Scheveningen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de surfsport. Begin 2013 is het Surf Topsport Team gestart, waarin surftalenten vanaf 9 jaar met regelmaat, onder begeleiding van specialisten/trainers, getraind worden. Het wedstrijdsurfen is daar een belangrijk onderdeel van en zal Nederland helpen om zichzelf als surfland verder op de wereldkaart te zetten. Wat verwachten wij van de bondscoach: Per direct zoeken wij een nieuwe bondscoach (+/- 4 uur per week). Daarbij zul je je vooral richten op de volgende punten: Organisatie en begeleiden van het NL Surfteam is afstemming met HSA bestuur en samenwerking met de topsport manager Aansturen en begeleiden van crew NL Surfteam (trainers, fysio’s etc) Trainingstrips, selectiewedstrijden (Surf Off) mede organiseren voor NL Surfteam Mede ontwikkelen en bijhouden van het jaarplan (NOC*NCF) Financiële planning rondom het NL Surfteam Organisatie rondom het NL-team van senioren voor EK/WK Contact onderhouden met meewerkende partners (oa. sponsors, WSV, NOC*NCF, Den Haag Topsport) Uitrollen van individuele surfbeurs Functie- eisen: Surf minded ISA level 1 en 2 met geldige lifeguard papieren Ervaring met (het werken in) de surfwereld Affiniteit en ervaring in het werken met topsport  Beschikken over een topsport mindset Ervaring in het organiseren van reizen/trainingsweken is een pré Netwerk in de surf of (top)sport wereld Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie + CV voor 1 december 2019 naar eva@hsa.nl Voor vragen over de functie kan je terecht bij Stefan Koper > voorzitter@hsa.nl lees verder..

 • Motivatie S.P. (Bas) Hilckmann

  09 nov - S.P. (Bas) Hilckmann (algemeen bestuurslid) kandidatuur algemeen bestuurslid HSA Motivatie: Ik surf nu 5 jaar, en steeds actiever, vooral in Scheveningen maar ook op Texel of in Domburg. Maar in vakanties ook zuidelijker ;-). Daarvoor was ik in vele andere watersporten actief (wedstrijdzeilen, surfen, waterpolo, roeien, surfski, SUP). Veelal met een competitieve instelling waaronder 6 jaar topsport op internationaal niveau. Sinds vorig voorjaar ben ik door het vele surfen ook officieel lifeguard geworden om de veiligheid rondom de zee te borgen. Op dit moment ben ik 46 jaar en surfen mijn 3 kinderen zeer fanatiek, waarvan de oudste inmiddels bij het STC. Ik zie enorm veel kansen in surfen als actieve watersport en opleiding voor de jeugd. Daarnaast is surfen waarschijnlijk de aankomende 3 cycli een mooie olympische sport. Dat vraagt om (infra)structuur, ook een nieuwe surffaciliteit als 24/7, en organisatie van know how. Vanuit de breedtesport en de maatschappelijke betrokkenheid kan de HSA een goede rol naar dat opleiden en de topsport invullen. Het uitbouwen van die kansen voor de langere termijn, de bruggen bouwen tussen regio’s, kennis en materiaal, en de uitstraling van de sport ondersteunen. Mijn voordracht voor algemeen bestuurslid wordt op dit moment ondersteund door de actieve groep ouders van de STC-surfers. Ik ben al lang actief in vrijwillige besturen en verschillende gremia. Ik heb verder geen commerciële of zakelijke belangen in de surf- of watersportwereld en daarmee onafhankelijk. Het neerzetten van een gedragen visie, een strategie en de nodige samenwerking is wat ik wil doen. Het in de kracht zetten van de sport en de betrokken mensen. Surfen en HSA brengt veel plezier en past goed bij de Nederlandse kust. Ik wil de HSA verder open blijven zetten voor alle regio’s, alle kennis, en alle betrokken partijen om deze mooie sport breder uitgedragen te krijgen en de sport op een hoger plan te brengen. Daarbij wil ik in een breed en sterk team werken. Met energie voor het professionaliseren van het surfen met o.a. surflevels, opleiding, STC en de topsport. Vanuit de HSA. Voor verdere toelichting en/of vragen ben ik graag bereid. Ik ben benieuwd naar de andere kandidaat bestuursleden. Juist om met elkaar een sterk breder team te smeden.   lees verder..

BUITENLANDS NIEUWS


  Fatal error: Call to undefined method WP_Error::get_item_quantity() in /home/foppehsa/domains/hsa.nl/public_html/wp-content/themes/hsa/index.php on line 72