BINNENLANDS NIEUWS

 • Nieuw bestuur en het Watersportverbond

  23 nov - Namens de hele HSA willen we iedereen bedanken voor jullie komst gisteravond. Er is met grote meederheid besloten dat wij vanaf 1 januari bijzonder lid zullen worden van het Watersportverbond. Daarnaast is het nieuwe bestuur gekozen. Marc, Erik, Robin en Emile welkom en succes! Benieuwd naar het nieuwe bestuur? Check: http://www.hsa.nl/motivatie-marc-erik-en-robin-emile/3713/ Onderstaand bericht vanuit het nieuwe bestuur:  ‘Grote dank aan alle mensen die gisteravond naar de ALV zijn gekomen, de mensen die vanuit overal ter wereld machtigingen hebben gestuurd, de mede-kandidaten en alle andere betrokkenen. Wat een geweldige betrokkenheid bij de HSA en de Nederlandse surf! Dank ook voor het in ons gestelde vertrouwen. We hebben veel zin in de komende jaren! See you in the line-up! Marc, Robin, Erik en Emile lees verder..

 • Agenda ALV – 22 november 2018

  19 nov - HOLLAND SURFING ASSOCIATION AGENDA BIJZONDERE Algemene Ledenvergadering – 22 november 2018 LET OP: ieder HSA lid dient een geldige legitimatie bij zich te hebben (ook een kopie ID van de gene die je machtigt) 19:30 - 20:00 Inloop (inschrijven HSA leden, verifiëren machtigingen en uitdelen stembriefjes) 20:00 Welkom door aftredend voorzitter Stefan Koper 20:10 Afscheid vrijwilligers STC 20:30 Toelichting stemming lidmaatschap WSV en ruimte voor stellen van vragen door leden 21:00 Stemronde 1: middels stembriefjes over bijzonder lidmaatschap WSV 21:15 Uitslag stemronde 1 21:30 Toelichting Michael Schmitz, kandidaat bestuursvoorzitter 21:35 Toelichting Bas Hilckmann, kandidaat algemeen bestuurslid 21:40 Toelichting Marc Elffers, Eric Orie, Robin Kersbergen en Emile van der Borch, kandidaat bestuursleden 21:45 Stemronde 2 middels stembriefjes benoeming nieuwe bestuursleden 22:00 Uitslag stemronde 2 22:15 Afsluiting en borrel Via deze link zijn de volgende stukken te downloaden: - Jaarplan 2018 - Begroting 2018 - Meer jaren plan 2018-2021 - Adviesrapport lidmaatschap HSA x WSV geschreven door afstudeer stagiaire Josien Jelsma - Bijbehorende presentatie en notulen van Josien Jelsma - Agenda ALV 22 november 2018 - Brief NOC*NSF lidmaatschap Watersportverbond - Brief van het Watersportverbond lees verder..

 • Nieuw bestuur HSA

  19 nov - Tijdens komende bijzondere ledenvergadering kunnen jullie als leden, nadat er is gestemd over het wel of niet aangaan van het bijzonder lidmaatschap van het Watersportverbond, ook stemmen voor een nieuw bestuur. Inmiddels is duidelijk welke kandidaten zich hebben gemeld: Het bestuur draagt als nieuw team voor: Marc Elffers - voorzitter Eric Orie - secretaris Robin Kersbergen - algemeen bestuurslid Emile van der Borch - algemeen bestuurslid Marc, Erik, Robin en Emile hebben aangegeven zich als een team kandidaat te willen stellen. Daarnaast hebben zich als kandidaat gemeld : Michael Schmitz - voorzitter Bas Hilckmann - algemeen bestuurslid Bas zijn motivatie is te lezen via deze link. Michael zijn motivatie is te lezen via deze link. De motivatie van Marc, Eric, Robin en Emile is te lezen via deze link.  De machtigingsformulier zijn hier te downloaden! lees verder..

 • Machtigingen tijdens de bijzondere ALV

  19 nov - Machtigingen tijdens de bijzondere ALV Ieder HSA-lid dat aanwezig is bij de ALV op 22 november a.s. kan gebruik maken van zijn/haar stemrecht én maximaal 1 stem uitbrengen voor een ander HSA-lid. (Let op! Alleen HSA-leden kunnen dus gemachtigd worden en er kan alleen ter plaatse gestemd worden. Opgestuurde of gemailde formulieren zijn ongeldig) Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden. Hiermee kun je dus een ander HSA-lid voor jou tijdens de ALV jouw stem laten uitbrengen. LET OP: voeg ook een kopie van je ID bij dit machtigingsformulier Klik hier voor meer info over: - nieuw bestuur - Bijzonder lidmaatschap van het Watersportverbond lees verder..

 • Bijzonder lidmaatschap met het Watersportverbond

  19 nov -  Met de 4 promo-video\'s hebben we jullie verteld waarom we het als bestuur van de HSA nodig vinden om ons als vereniging HSA aan te sluiten bij het Watersportverbond. Er staat dan zeker geen pot met geld klaar en ook gaat de hemel niet open maar wij geloven wél in de noodzaak van dit lidmaatschap en de voordelen daarvan. Daarom met deze 10x FAQ HSA de belangrijkste vragen op een rij: 1. Blijft de HSA bestaan? Ja! De HSA blijft als vereniging gewoon bestaan. Met een eigen bestuur en de vrijwilligers zoals die er altijd zijn geweest. We bestaan sinds 1973 en worden niet opgeheven. 2. Wat zijn de voordelen van dat lidmaatschap? We hoeven als HSA vrijwilligers en organisatie niet meer alles alleen te doen. Het WSV heeft mensen in dienst die een stukje van hun betaalde tijd ook kunnen besteden aan alles wat er geregeld moet worden voor het golfsurfen in Nederland. De vrijwilligers van de HSA krijgen dus hulp. 3. Is er dan meer geld voor de HSA? Nee, het WSV heeft geen geld voor het golfsurfen. Hun betrokkenheid en hulp zit hem in mankracht: ze gaan onze vrijwilligers helpen om gaandeweg zaken beter voor elkaar te krijgen. 4. Gaat er dan gelijk heel veel veranderen als we lid worden van het WSV? Nee, we zullen geleidelijk gaan ervaren waar de eerste samenwerking tussen HSA vrijwilligers en het WSV kan gaan groeien. Bij alle pijlers gaan we proberen om het werkproces te professionaliseren: opleidingen, wedstrijden, belangenbehartiging, topsport & Talentontwikkeling, administratie en communicatie. 5. Wat zijn de nadelen van dat lidmaatschap? De HSA heeft zeer dringend goede hulp nodig en het dus alleen maar beter kan worden maar… Na 1 januari 2019 zijn we geen zelfstandig lid meer van het NOCNSF en daarmee ook geen officiële bond meer in NL. Dat betekent dat we daarna ook geen rechtstreeks geld meer van het NOCNSF krijgen. 6. Wat gebeurt er dan met dat geld? Hoe komt de HSA dan aan geld? Het NOCNSF heeft toegezegd dat er in 2019 en 2020 exact hetzelfde bedrag beschikbaar blijft voor het golfsurfen. Het geld komt dus, via het WSV, direct uit bij alles wat de HSA altijd al deed met dat geld. Daarnaast blijft het 35,- euro individueel lidmaatschap van onze leden onveranderd een inkomstenbron. Ook het opgebouwde eigen vermogen van de HSA zal ter beschikking blijven van de HSA. Vanaf 2021 moet het bestuur van de HSA, op basis van nieuwe beleidsplannen, met het WSV in gesprek over de verdeling van het geld voor golfsurfen. 7. Wat kost dat lidmaatschap van het WSV? Jaarlijks zullen we het WSV betalen voor hun hulp en diensten zoals we ook nu de Nederlandse Ski Vereniging betalen omdat zij onze (financiële) administratie nog doen. Dat zal ongeveer 8000,- per jaar zijn. 8. Raken we nu als surfers en HSA onze identiteit kwijt? NEE! Dat nooit! De HSA blijft bestaan. We houden onze naam en wat ons betreft onze (hopelijk snel een nieuwe!) website en social media kanalen maar gaan wél nadenken hoe we, ook in de communicatie, met het WSV kunnen optrekken om beter en meer ons mooie surf-verhaal te vertellen. We willen onze successen delen en moeten op zoek naar nieuwe sponsors. We gaan beter en meer de prestaties van onze talenten & topsporters, wedstrijden-resultaten en thema’s uitdragen. Onze sport en lifestyle zijn verbonden met de HSA en het WSV wil ook voor onze sport een platform zijn. 9. Hoe weten we zeker dat het WSV ons niet opslokt, niet met onze sport aan de haal gaat of de (financiële) afspraken wel nakomt? Het NOCNSF is actief betrokken bij de komende samenwerking en waakt over alle belangenbehartiging in Nederland. Daarnaast zal de huidige voorzitter van de HSA, Stefan Koper, mits hij zich kan verenigen met de nieuw gekozen HSA bestuursleden, toetreden tot het bestuur van het WSV om zoveel als mogelijk te borgen dat de afspraken worden nagekomen. 10. Moeten we surfen en de HSA nou zo serieus nemen? Al deze ophef… we hebben hier toch geen goede golven, zullen toch nooit hoge ogen gooien bij internationale wedstrijden of het NOS journaal halen. Wij vinden dat áls je iets doet, je het maar beter goed kunt doen. De HSA heeft niet bedacht dat de Surf in NL zo moest groeien of het surfen olympisch moest worden. Grote bewegingen en de verwachtingen daar omheen houden wij niet tegen. We zullen mee moeten bewegen en onze sport en surfers zo goed mogelijk moeten ondersteunen. Daarvoor heb je een goede organisatie nodig. Die willen we verder opbouwen met hulp van het WSV. Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp? Mail dan naar voorzitter@hsa.nl   lees verder..

 • Vacature Stagair MBO/HBO

  12 nov -  Stage MBO/HBO bij Holland Surfing Association (HSA) De Nederlandse Golfsurfbond HSA maakt zich sterk voor het behoud van de Surf in Nederland. Wat is de HSA? De HSA is de Nederlandse Golfsurfbond, opgericht in 1973. Op basis van internationale erkenning door de European Surfing Federation en de International Surfing Association behartigt de HSA de belangen van de golfsurfsport en de golfsurfers in Nederland. Sinds 2010 is de HSA aangesloten bij het NOC*NSF. Waarom de HSA? Surfen is toch een individuele sport? Tot 5 jaar terug bleef het aantal golfsurfers in Nederland beperkt tot slechts enkele honderden, woonachtig aan de kust. Deze tijden zijn veranderd. Het aantal actieve golfsurfers wordt inmiddels geschat op 8.000 tot 10.000. De surfpopulatie neemt toe, komt uit het gehele land en de aandacht voor onze Surf en de daarbij behorende lifestyle groeit enorm. Bestaande surfspots komen onder druk te staan, op steeds meer locaties aan de Nederlandse kust wordt gesurft. De surfbranche en de lokale en nationale overheden vinden de HSA als partner in het begeleiden en coördineren van deze groei en het formuleren van het juiste beleid. Wat bieden wij en wat verwachten we van jou? Vanaf eind augustus 2019 (nieuwe schooljaar) bieden wij een leuke en leerzame stageplek voor een student met affiniteit voor surfen. Je kunt individueel, in tweetallen of in groepjes aan de slag gaan! Naast je opdrachten vanuit school, zal je je richten op: Het organiseren van events Het assisteren bij kids surflessen (school surfen) Aan het einde van de stage heb je d.m.v. (een van) bovenstaande activiteiten kids gestimuleerd om te gaan sporten/surfen en mogelijk nieuwe leden geworven. Ook heb je meer naamsbekendheid kunnen geven aan de HSA en de uitstraling als merk vergroot. Functie-eisen Student minimaal MBO niveau 3 (jaar 3,4) of HBO (jaar 1,2,3,4) aan een sport gerelateerde opleiding Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Communicatief Flexibel Initiatief tonen Organisatorisch sterk Enthousiast Informatie Voor meer informatie over stages in het algemeen kan contact worden opgenomen met Josien Jelsma E: manager@hsa.nl M: 06 488 987 39 lees verder..

 • Kaspar Hamminga en Mirna Boelsma mogen zichzelf Nederlands Kampioen van 2018 noemen!

  30 okt - In het laatste weekend van september 2019, kwamen de beste Nederlandse golfsurfers naar Scheveningen voor het NK Golfsurfen. Onder zeer zonnige omstandigheden werd er gesurft op Scheveningen. Met name in de ochtend en aan het einde van de dag waren er hele mooie golven, niet erg hoog maar wel heel ‘clean’. Op het NK kwamen diverse categorieën aanbod. Bij de jongste deelnemers, de Grommets, tot 16 jaar was het Jullian Seyffert die de titel pakte. Bij de Junioren, deelnemers tot 18 jaar, was het Mees Koch die de titel claimde. Tot en met de junioren surfen de jongens en meisjes in een categorie. Daarna komen de ‘open’ categorieën bij de dames en bij de heren. Bij de Open dames was het Mirna Boelsma die de nationale titel pakte. Dit deed zij voor Dominga Valdes, 2e plaats, en Robin Hofland op de derde plaats. Bij de heren ging de finale tussen Erik Ringelberg, Tom Boelsma, Pascal van der Mast en Kaspar Hamminga. De finale was erg spannend, maar uiteindelijk mag Kaspar Hamminga zichzelf Nationaal Kampioen van 2018 noemen. 2e werd pascal van der Mast en derde Tom Boelsma. Uitslagen NK Surftour 2018: Open men: 1. Kasper Hamminga 2. Pascal vd Mast 3. Tom Boelsma Open women: 1. Mirna Boelsma 2. Dominga Valdes 3. Robin Hofland Junioren: 1. Mees Koch 2. Stef van Noordennen 3. Elijah Moyal Grommets: 1. Julian Seyffert 2. Stef van Noordennen 3. Fabian (Rendel) Salawanej Longboard men: 1. Pascal vd Mast 2. Danny Bastiaans 3. Michiel Six Longboard women: 1. Anne Alberts 2. Selma Ubels 3. Eva de Koning Foto credits: Danny Bastiaanse   lees verder..

 • Bestuurskandidaten HSA gezocht!

  22 okt -  Bestuurskandidaten HSA gezocht! 22 november a.s. vindt er een bijzondere extra ledenvergadering plaats! We vragen jullie dan, als betrokken leden van de HSA, om jullie mening betreffende aansluiting bij het Watersportverbond. Stemmen gaat eenvoudig: Ja of Nee. Ieder HSA-lid dat aanwezig is bij de ALV op 22 november a.s. mag stemmen én maximaal 1 stem uitbrengen voor een ander HSA-lid. (Let op! Alleen HSA-leden kunnen dus gemachtigd worden en er kan alleen ter plaatse gestemd worden) Daarnaast wordt er een nieuw bestuur gekozen omdat de termijn van het huidige bestuur is verstreken. Ook daarvoor gaan we stemmen. Er hebben zich inmiddels enkele kandidaten gemeld maar omdat er minimaal 3 (maar liever 5!) bestuursleden door jullie benoemd dienen te worden (en het mooi is als er echt iets te kiezen valt!) vragen we iedereen die het leuk vindt om in het  bestuur plaats te nemen en te bepalen waar het met ‘het golfsurfen’ en de HSA in de breedste zin van het woord naartoe moet, te reageren. Alle functie’s zijn vacant: voorzitter, secretaris, penningmeester en 2x algemeen bestuurslid. Stuur voor 9 november a.s. een half A4 met je achtergrond en je motivatie naar eva@hsa.nl. Je ‘sollicitatie-A4’ dient vergezeld te zijn van een lijst met daarop 10 HSA-leden die jou voordragen als kandidaat. Wij zullen direct na 9 november a.s. de motivatie’s van de definitieve bestuurskandidaten online plaatsen zodat alle HSA-leden zich voorafgaand aan de ALV kunnen inlezen. Zien uit naar jullie reactie’s! lees verder..

 • Nieuwe Topsport manager HSA – Surf Topsport Centrum

  16 jul - Nieuwe Topsport manager HSA – Surf Topsport Centrum Aankomend seizoen (2018/2019) zal Robert de Roode de nieuwe rol van Topsport manager HSA op zich nemen. Robert is voor velen van ons geen onbekende in de surfwereld! Hij zal zich vanaf het najaar van 2018 vol enthousiasme gaan richten op het optimaal ondersteunen en ontwikkelen van de Nederlandse surftalenten van het STC & TTS. Robert zal deze functie vervullen als vrijwilliger van de HSA. Samen met Robert kijken wij uit naar een frisse en nieuwe start voor zowel het STC als de Nederlandse Surf Topsport.  Over Robert: Robert de Roode (1963) groeide vanaf zijn tienerjaren op in Californië. Daar ontstond op jonge leeftijd zijn liefde voor surfen. Als lid van het ‘Pacifica Highschool surfteam’ was Robert een sterke wedstrijdsurfer en vaste deelnemer aan de regionale High School Surfcompetitie. In deze periode werd Robert ook opgeleid tot lifeguard. Rond 1987 verhuisde Robert met zijn familie terug naar Nederland waar hij samen met zijn oudere broer Eric de surfstijl uit Californië introduceerde op hun nieuwe spot in Scheveningen aan de Hollandse Noordzee. Vanaf die tijd tot eind jaren ’90 waren ‘de gebroeders De Roode’ een fenomeen in de Nederlandse surfscène. Als echte classic longboarders regeerden zij in afwisseling het klassement. Daarnaast nam Robert, als lid van het Nederlands team, ook jaren deel aan Europese en internationale surfwedstrijden (o.a. Ierland, Biarritz). Het reizen voor deze wedstrijden combineerde Robert graag met verre trainingsstages (Hawaï, Costa Rica, Mexico, Californië, Brasil, Sri Lanka en veel hotspots in Europa). In de jaren die volgden vroeg de HSA hem om zijn expertise en ervaring te delen: hij werd in 1996 begeleider en surfcoach van het Hollandse juniorenteam. Vanaf die tijd werd Robert ook om zijn ervaring en expertise gevraagd als (ISA gecertificeerd) surfcoach en headjudge binnen de internationale surfwereld. Sinds 2017 begeleidt en coacht Robert vanuit zijn bedrijf GlobalSurfCoach, Nederlandse surftalenten middels een, voor Europa uniek totaal concept (training in zee en in zijn gym; wedstrijdbegeleiding, mentale coaching & video-analyse). Naast dit alles is Robert ook nog geregeld te vinden in het water. Binnenkort zullen wij ook de contactgegevens van Robert op de website vermelden. lees verder..

 • Bericht namens het HSA bestuur – 12 juni 2018

  12 jun - Beste allemaal, Zoals jullie weten draait de HSA als surfbond 100% op de inzet van haar vrijwilligers. Het huishoudboekje van een kleine sportbond laat helaas niet toe dat er mensen betaalde diensten kunnen verrichten voor onze mooie maar kleine sport. Het Surf Topsport Centrum van de HSA wordt nu geconfronteerd met het vertrek van een aantal zeer waardevolle vrijwilligers. Naast enkele trainers, hebben ook Quentin Verseput als manager Topsport van de HSA en Ruurd Mosterd als bondscoach aangekondigd dat zij na dit (zomer)surfseizoen hun werkzaamheden zullen neerleggen. Het bestuur van de HSA betreurt dit besluit enorm want onder hen leiding is het STC uitgegroeid tot een Nationaal Training Centrum waarmee we hoopten de toekomst aan te kunnen. Tegelijkertijd danken we Ruurd voor meer dan 14(!) jaar vrijwillige liefde, actie en inzet voor de HSA en Quentin voor de afgelopen jaren waarin hij bouwde aan het STC. We kunnen nu als bestuur van de HSA, na dit aangekondigde vertrek, niet anders dan op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers die bereid zijn het stuk training en begeleiding van het STC en het Nederlands team voor hun rekening te nemen. Dat zal niet makkelijk worden want het werk als vrijwilliger valt menigeen zwaar. Mede om die reden trachten we nu zo spoedig mogelijk een integratie van de uitvoerende taken van de HSA bij het Watersportverbond te bewerkstelligen zodat in de toekomst vanuit een meer solide, professionele sport-omgeving onze surfsport begeleid kan gaan worden. Ook dat zal tijd nodig hebben en kan pas op z’n vroegst per 1 januari a.s. een start krijgen. Tijdens de ALV van november/december 2018 hopen we de HSA-leden hierover zaken voor te kunnen leggen. Er staan nu vacature\'s online waarmee we hopen nieuwe vrijwillige collega’s te vinden. Spread the news! Als deadline is 1 juli a.s. gesteld. Daarna zal duidelijk moeten worden of, en zo ja hoe, na de zomer Talentontwikkeling & Topsport (het STC inclusief het Segbroek-programma) een vervolg kan krijgen. We houden goede hoop op een mooi vervolg! Met groet, Wieske van der Heijden (secretaris) Ernst van Driel (penningmeester) Stefan Koper (voorzitter) lees verder..

BUITENLANDS NIEUWS