Contact opnemen met de Holland Surfing Association

Contactgegevens
Holland Surfing Association
Postbus 82100
2508 EC  Den Haag
The Netherlands
Postbank nr. 3127361
iBAN NL02INGB0003127361
BIC INGBNL2A
KvK ‘s-Gravenhage 40409360

  • Algemene vragen: manager@hsa.nl
  • Financiën, lidmaatschap: info@hsa.nl
  • Opleidingen: hans@hsa.nl
  • Wedstrijden/NK: sebastiaan@hsa.nl of +31 6 41 48 50 56
  • Topsport & Talentontwikkeling: robert@hsa.nl
  • Breedtesport: manager@hsa.nl
  • Media en Communicatie: manager@hsa.nl

Bel tijdens kantooruren: +31 70 31 01 173