Algemene Leden Vergadering

Jaarlijks praten we met onze leden. Klik op de verschillende jaren voor info en verslagen/presentaties van de ALV van dat jaar.