Agenda ALV – 22 november 2018

Geplaatst op 19 nov in Algemeen, news

HOLLAND SURFING ASSOCIATION

AGENDA BIJZONDERE Algemene Ledenvergadering – 22 november 2018

LET OP: ieder HSA lid dient een geldige legitimatie bij zich te hebben (ook een kopie ID van de gene die je machtigt)

19:30 – 20:00 Inloop (inschrijven HSA leden, verifiëren machtigingen en uitdelen stembriefjes)
20:00 Welkom door aftredend voorzitter Stefan Koper
20:10 Afscheid vrijwilligers STC
20:30 Toelichting stemming lidmaatschap WSV en ruimte voor stellen van vragen door leden
21:00 Stemronde 1: middels stembriefjes over bijzonder lidmaatschap WSV
21:15 Uitslag stemronde 1
21:30 Toelichting Michael Schmitz, kandidaat bestuursvoorzitter
21:35 Toelichting Bas Hilckmann, kandidaat algemeen bestuurslid
21:40 Toelichting Marc Elffers, Eric Orie, Robin Kersbergen en Emile van der Borch, kandidaat bestuursleden
21:45 Stemronde 2 middels stembriefjes benoeming nieuwe bestuursleden
22:00 Uitslag stemronde 2
22:15 Afsluiting en borrel

Via deze link zijn de volgende stukken te downloaden:
– Jaarplan 2018
– Begroting 2018
– Meer jaren plan 2018-2021
– Adviesrapport lidmaatschap HSA x WSV geschreven door afstudeer stagiaire Josien Jelsma
– Bijbehorende presentatie en notulen van Josien Jelsma
– Agenda ALV 22 november 2018
– Brief NOC*NSF lidmaatschap Watersportverbond
– Brief van het Watersportverbond