Bijzonder lidmaatschap met het Watersportverbond

Geplaatst op 19 nov in Algemeen, news

Met de 4 promo-video’s hebben we jullie verteld waarom we het als bestuur van de HSA nodig vinden om ons als vereniging HSA aan te sluiten bij het Watersportverbond.

Er staat dan zeker geen pot met geld klaar en ook gaat de hemel niet open maar wij geloven wél in de noodzaak van dit lidmaatschap en de voordelen daarvan. Daarom met deze 10x FAQ HSA de belangrijkste vragen op een rij:

1. Blijft de HSA bestaan?

Ja! De HSA blijft als vereniging gewoon bestaan. Met een eigen bestuur en de vrijwilligers zoals die er altijd zijn geweest. We bestaan sinds 1973 en worden niet opgeheven.

2. Wat zijn de voordelen van dat lidmaatschap?

We hoeven als HSA vrijwilligers en organisatie niet meer alles alleen te doen. Het WSV heeft mensen in dienst die een stukje van hun betaalde tijd ook kunnen besteden aan alles wat er geregeld moet worden voor het golfsurfen in Nederland. De vrijwilligers van de HSA krijgen dus hulp.

3. Is er dan meer geld voor de HSA?

Nee, het WSV heeft geen geld voor het golfsurfen. Hun betrokkenheid en hulp zit hem in mankracht: ze gaan onze vrijwilligers helpen om gaandeweg zaken beter voor elkaar te krijgen.

4. Gaat er dan gelijk heel veel veranderen als we lid worden van het WSV?

Nee, we zullen geleidelijk gaan ervaren waar de eerste samenwerking tussen HSA vrijwilligers en het WSV kan gaan groeien. Bij alle pijlers gaan we proberen om het werkproces te professionaliseren: opleidingen, wedstrijden, belangenbehartiging, topsport & Talentontwikkeling, administratie en communicatie.

5. Wat zijn de nadelen van dat lidmaatschap?

De HSA heeft zeer dringend goede hulp nodig en het dus alleen maar beter kan worden maar… Na 1 januari 2019 zijn we geen zelfstandig lid meer van het NOCNSF en daarmee ook geen officiële bond meer in NL. Dat betekent dat we daarna ook geen rechtstreeks geld meer van het NOCNSF krijgen.

6. Wat gebeurt er dan met dat geld? Hoe komt de HSA dan aan geld?

Het NOCNSF heeft toegezegd dat er in 2019 en 2020 exact hetzelfde bedrag beschikbaar blijft voor het golfsurfen. Het geld komt dus, via het WSV, direct uit bij alles wat de HSA altijd al deed met dat geld. Daarnaast blijft het 35,- euro individueel lidmaatschap van onze leden onveranderd een inkomstenbron. Ook het opgebouwde eigen vermogen van de HSA zal ter beschikking blijven van de HSA. Vanaf 2021 moet het bestuur van de HSA, op basis van nieuwe beleidsplannen, met het WSV in gesprek over de verdeling van het geld voor golfsurfen.

7. Wat kost dat lidmaatschap van het WSV?

Jaarlijks zullen we het WSV betalen voor hun hulp en diensten zoals we ook nu de Nederlandse Ski Vereniging betalen omdat zij onze (financiële) administratie nog doen. Dat zal ongeveer 8000,- per jaar zijn.

8. Raken we nu als surfers en HSA onze identiteit kwijt?

NEE! Dat nooit! De HSA blijft bestaan. We houden onze naam en wat ons betreft onze (hopelijk snel een nieuwe!) website en social media kanalen maar gaan wél nadenken hoe we, ook in de communicatie, met het WSV kunnen optrekken om beter en meer ons mooie surf-verhaal te vertellen. We willen onze successen delen en moeten op zoek naar nieuwe sponsors. We gaan beter en meer de prestaties van onze talenten & topsporters, wedstrijden-resultaten en thema’s uitdragen. Onze sport en lifestyle zijn verbonden met de HSA en het WSV wil ook voor onze sport een platform zijn.

9. Hoe weten we zeker dat het WSV ons niet opslokt, niet met onze sport aan de haal gaat of de (financiële) afspraken wel nakomt?

Het NOCNSF is actief betrokken bij de komende samenwerking en waakt over alle belangenbehartiging in Nederland. Daarnaast zal de huidige voorzitter van de HSA, Stefan Koper, mits hij zich kan verenigen met de nieuw gekozen HSA bestuursleden, toetreden tot het bestuur van het WSV om zoveel als mogelijk te borgen dat de afspraken worden nagekomen.

10. Moeten we surfen en de HSA nou zo serieus nemen? Al deze ophef… we hebben hier toch geen goede golven, zullen toch nooit hoge ogen gooien bij internationale wedstrijden of het NOS journaal halen.

Wij vinden dat áls je iets doet, je het maar beter goed kunt doen. De HSA heeft niet bedacht dat de Surf in NL zo moest groeien of het surfen olympisch moest worden. Grote bewegingen en de verwachtingen daar omheen houden wij niet tegen. We zullen mee moeten bewegen en onze sport en surfers zo goed mogelijk moeten ondersteunen. Daarvoor heb je een goede organisatie nodig. Die willen we verder opbouwen met hulp van het WSV.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp? Mail dan naar voorzitter@hsa.nl