Breedtesportsubsidie

Er zijn vandaag de dag door het hele land veel surf gerelateerde initiatieven welke bijdragen aan de verschillende speerpunten die de HSA in 2019 nastreeft.

De HSA breedtesportsubsidie is in het leven geroepen om initiatieven gericht op de surfbreedtesport te kunnen stimuleren en bevorderen.

Breedtesport: alle sport die niet professioneel en niet op topsportniveau wordt beoefend;

Er zijn twee soorten subsidies te weten.
– Financiële bijdrage kleinschalig initiatief: 250 euro
– Financiële bijdrage grootschalig initiatief: 500 euro

Voorwaarden
– Het initiatief is organisatorisch goed van opzet.
– Het is voor iedereen toegankelijk.
– Het heeft aantoonbare meerwaarde voor de surfbreedtesport in de omgeving.
– Het heeft geen winstoogmerk.
– Het is hoofdzakelijk een sportief initiatief gericht op golfsurfen.
– De kosten worden voor minimaal 50% door eigen middelen gedekt (zoals bv inkomsten door inschrijfgeld en sponsoren)
– Zonder subsidie is de begroting van het initiatief niet sluitend.
– Het initiatief richt zich op één of meerdere speerpunten van de HSA.

  • verhogen van sportparticipatie (sportdeelname);
  • veiligheid en voorlichting;
  • laagdrempelige surf competitie;
  • kennisdeling/informatiemarkt;
  • sociaal maatschappelijke aspect van surfen.

– Aan het evenement wordt ruime bekendheid gegeven.
– HSA wordt met haar logo meegenomen als partner van het initiatief.
– De aanvraag dient minimaal 6 weken van te voren te worden ingediend.

Aanvragen
De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond is bereikt, worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

HSA beoordeelt iedere aanvraag op inhoud. Aanvragen kan door middel van het invullen van het Aanvraagformulier HSA Breedtesportsubsidie.

Meer informatie: manager@hsa.nl of 06 488 987 39