Contact opnemen met de Holland Surfing Association

Contactgegevens
Holland Surfing Association
Postbus 82100
2508 EC  Den Haag
The Netherlands
Postbank nr. 3127361
iBAN NL02INGB0003127361
BIC INGBNL2A
KvK ‘s-Gravenhage 40409360

  • Algemene vragen: info@hsa.nl
  • Financiën, lidmaatschap: info@hsa.nl
  • Opleidingen: opleidingen@hsa.nl en hans@hsa.nl
  • Internationale wedstrijden: emile@hsa.nl
  • NK Surftour: wedstrijden@hsa.nl of +31 6 41 48 50 56 (Sebastiaan Hattink)
  • Topsport & Talentontwikkeling: stc@hsa.nl
    Maica Levenbach: +31 6 28 77 67 28 (alleen voor STC-zaken)
  • Breedtesport: manager@hsa.nl
  • Media en Communicatie: manager@hsa.nl

Klachtenformulier

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP van de HSA is Dorien Hoekstra. Contact opnemen kan via: https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/actuele-thema-s/grensoverschrijdend-gedrag