Bestuur

De HSA werkt met meer dan 20 vrijwilligers verdeeld over een dagelijks bestuur en 5 commissies. De HSA manager heeft een integrale rol binnen de HSA. De manager ondersteunt, adviseert, en communiceert. Het dagelijks bestuur is voor een termijn van 3 jaar benoemd door het ALV vanaf November 2018.

Dagelijks bestuur

 • Erik Orie, Secretaris (secretaris@hsa.nl)(23 november 2018 t/m 23 november 2021)
 • Robin Kersbergen, Penningmeester (penningmeester@hsa.nl) (23 november 2018 t/m 23 november 2021)
 • Emile van der Borch, Algemeen bestuurslid (emile@hsa.nl) (23 november 2018 t/m 23 november 2021)

HSA Manager en Jeugdsportcoördinator:

 • Josien Jelsma (manager@hsa.nl)

Vertrouwenscontactpersoon

 • Stefan Koper
 • Maarten Rijssenbeek

HSA heeft vijf Commissies:

Topsport & Talentontwikkeling (Surf Topsport Centrum)

 • Robert de Roode, Topsport manager (stc@hsa.nl)
 • Chris Way, Trainer Regio noord
 • Daniel van der Ploeg
 • Tommy Spaans
 • Sjoerd Tummers
 • Roy van Eijk
 • Bobbie Overmars
 • Bart Hoogendijk
 • Robin Kersbergen
 • Dexter Dirkmaat (Fysio)

Opleidingen (opleidingen@hsa.nl)

 • Hans van den Broek, Commissaris (hans@hsa.nl)
 • Suzanne Vermeer, Opleider
 • Lex Donse, Head Judge en opleider ISA Judge course

Breedtesport commissie

 • Emile van der Borch (emile@hsa.nl)
 • Erik Orie (secretaris@hsa.nl)
 • Bas Aukes, Commissaris
 • Björn Buijs, Commissielid
 • Elbert van Stroe, Commissielid

Wedstrijdcommissie (wedstrijden@hsa.nl)

 • Sebastiaan Hattink, Commissaris
 • Emile van der Borch, Commissielid
 • Robin Kersbergen, Commissielid
 • Coen Schild, Exventure (uitvoerder)
 • Mirna Boelsma, NK Surftour Commissioner
 • Kaspar Hamminga, NK Surftour Commissioner

Sponsorcommissie

 • Vacature

Media en Communicatie:

 • Wouter de Wolf
 • Josien Jelsma (manager@hsa.nl)

Belangrijke informatie en documenten betreft reglementen en functies m.b.t. bestuur Holland Surfing Association