Missie

Een surfklimaat behouden, stimuleren of bevorderen waarin iedere Nederlandse golfsurfer zich thuis voelt.

De HSA streeft naar een solide samenwerkingsstructuur met de hele Nederlandse surfbranche en een optimaal landelijk behartigen van het ledenbelang.

In de diepte en de breedte zet de HSA zich, in samenwerking met haar sponsors, partners in de surfbranche en locale en landelijke overheden, in voor het behoud van de Nederlandse Surf.