Inschrijven voor een HSA opleiding

LET OP:
Voor de surf instructeurscursussen dien je vooraf ‘huiswerk’ te maken. Schrijf je uiterlijk het weekend voor de cursus in. Je moet 16 jaar zijn om deel te kunnen nemen aan de surf instructeurscursus. Je moet 18 jaar zijn om zelfstandig les te mogen geven.

Om deel te mogen nemen aan één van bovenstaande cursussen dien je lid te zijn van de HSA. Dit geldt minimaal tot aan het afronden van je certificaat.

Opmerking voor de Level 1 instructeurs cursus:
Er wordt een surf vaardigheidstest afgenomen. Je moet laten zien dat je op de juiste plek, met beheerste technieken kunt uitpeddelen, zowel een linkse als een rechtse ongebroken golf kan surfen, de golf kan uitkicken waarna je veilig terug aan land weet te komen. Het woord ‘controle’ moet in je beoordeling zitten.
Check voordat je je inschrijft voor de Level 1 instructeurs cursus het onderstaande filmpje om in te schatten of je voldoet aan de eisen

Wij werken niet met een reservelijst. Inschrijvingen vinden uitsluitend plaats via onze website.

English:
NOTE:
Ahead of the surf instructor courses you have to do ‘homework’. Register no later than the weekend before the course. You have to be 16 to participate in a surf instructor course. You have to be 18 to coach without supervision.

To participate in any of the above courses, you must be a member of the HSA. This applies at least until the completion of your certificate.

Note for the Level 1 instructor course:
There will be a surf skill test. You must show that you can paddle out in the right spot, with controlled techniques, surf both a left and right unbroken wave, kick out the wave after which you manage to get back to shore safely. The word “control” must be in your assessment.
Before registering for the Level 1 instructor course, please check the video above to assess whether you meet the requirements to pass the test.

We do not work with a reserve list in 2023. Registrations take place exclusively through our website.