Inschrijven voor een HSA opleiding

LET OP:
Voor de surf instructeurscursussen dien je vooraf ‘huiswerk’ te maken. Schrijf je uiterlijk het weekend voor de cursus in. Je moet 16 jaar zijn om deel te kunnen nemen aan de surf instructeurscursus. Je moet 18 jaar zijn om zelfstandig les te mogen geven.

Covid-19 heeft nog altijd invloed op het plannen en uitvoeren van onze cursussen. Het kan zijn dat de theorie daarom ook in 2022 online aangeboden zal worden via een ZOOM sessie. Wij houden je na inschrijving op de hoogte.

Om deel te mogen nemen aan één van bovenstaande cursussen dien je lid te zijn van de HSA. Dit geldt minimaal tot aan het afronden van je certificaat.

Opmerking voor de Level 1 instructeurs cursus:
Er wordt een surf vaardigheidstest afgenomen. Je moet laten zien dat je op de juiste plek, met beheerste technieken kunt uitpeddelen, zowel een linkse als een rechtse ongebroken golf kan surfen, de golf kan uitkicken waarna je veilig terug aan land weet te komen. Het woord ‘controle’ moet in je beoordeling zitten.
Check voordat je je inschrijft voor de Level 1 instructeurs cursus het onderstaande filmpje om in te schatten of je voldoet aan de eisen

Wij werken in 2022 niet met een reservelijst. Inschrijvingen vinden uitsluitend plaats via onze website.

English:
NOTE:
Ahead of the surf instructor courses you have to do ‘homework’. Register no later than the weekend before the course. You have to be 16 to participate in a surf instructor course. You have to be 18 to coach without supervision.

Covid-19 continues to affect the planning and execution of our courses. The theory may therefore also be offered online in 2022 via a ZOOM session. We will keep you informed after registration.

To participate in any of the above courses, you must be a member of the HSA. This applies at least until the completion of your certificate.

We will not work with a reserve list in 2022. Registrations take place exclusively through our website.