Opvolging Surfongeluk (11 Mei 2020)

Geplaatst op 04 sep in Algemeen

Begin September 2020 heeft de paddle-out plaatsgevonden op het Noorderstrand in Scheveningen tussen golfbreker 41 (de haven pier) en golfbreker 42 om de 5 omgekomen surfers (Joost, Sander, Pim, Max, Mathijs) van het surfongeluk te herdenken en hun een laatste eer te bewijzen.

Dit nieuwsbericht is om jullie op de hoogte te houden over de verdere vervolgstappen omtrent het ongeluk en de rol die wij als HSA innemen om de golfsurf gemeenschap te vertegenwoordigen tijdens dit proces.

Direct na het ongeluk heeft de HSA contact opgenomen met de gemeente Den Haag (plaatsvervangend Burgemeester Remkes en zijn secretariaat) en de veiligheidsregio om aan te geven betrokken te willen zijn bij eventuele vervolgstappen met betrekking tot het ongeluk

Begin juni is de Raadsmededeling Rapportage Watersportongeval 11 mei 2020 – RIS305427, dat is opgesteld door de directie veiligheid, aan de gemeenteraad overhandigd. Dit document is een samenvatting van alle rapportages en feitenonderzoek waar meerdere partijen aan hebben bijgedragen. De raadsmededeling heeft de volgende 4 bijlagen.

De gemeente gaf aan in deze eerste fase van het feitenonderzoek geen hulp nodig te hebben. We hebben tijdens deze fase wel informatie aangeleverd aan de politie Haaglanden. De gemeente maakt wel graag gebruik van ons aanbod om betrokken te zijn bij het vervolgonderzoek. De afgelopen weken hebben we met een groot aantal surfers gesproken om te horen wat er leeft binnen de gemeenschap en om te horen hoe de gemeenschap denkt over eventuele maatregelen. Door deze gesprekken hebben we een goed beeld kunnen vormen wat onze zienswijze is. 

Wij zijn tegen vergaande regulatie van de surfsport en vinden dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om een inschatting te maken of het veilig is om het water in te gaan. Dat zeggende, we vinden wel dat er meer voorlichting moet komen, over schuim en veiligheid in het algemeen, zodat surfers beter in kunnen schatten of ze in bepaalde situaties het water in moeten gaan of niet. Tevens zal er ten tijde van eventuele schuimvorming via verschillende kanalen gewaarschuwd moeten worden.

Eind augustus heeft de HSA een eerste gesprek gevoerd met de veiligheidsregio en de directie veiligheid van de gemeente Den Haag. Dit was een goed gesprek waar we over de opvolging van het surfongeluk hebben gesproken en over veiligheid in bredere zin. We zullen regelmatig contact houden met deze twee partijen en onze samenwerking verder vormgeven. De opvolging en de communicatie van eventuele maatregelen is de verantwoordelijkheid van de Gemeente. Wij kunnen daar momenteel dus ook inhoudelijk geen uitspraken over doen.

We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd, maar mochten jullie nog vragen hebben of graag je verhaal kwijt willen, dan kun je natuurlijk altijd met ons contact opnemen.