Verslag HSA Algemene Ledenvergadering (ALV)

Geplaatst op 24 mrt in Algemeen

Op vrijdag 21 maart vond de jaarlijkse HSA Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Locatie was FAST Surfdorp, strandweg 1a in Scheveningen en startte om 19.30.

Opening

Voorzitter Ernst van Driel heet alle aanwezigen welkom op de vergadering. Hij geeft aan dat hij het fijn vind ook weer wat nieuwe gezichten te zien. Van Driel lijdt de avond in en legt direct uit hoe de ALV zal zijn opgebouwd en welke onderwerpen zullen worden besproken.

Van Driel begint met een presentatie waarin hij terugblikt naar afgelopen seizoen 2013:

  • Drie Nk wedstrijden; Domburg, Scheveningen, Wijk aan Zee.
  • Eerste jaar Surft Topsport Centrum waar inmiddels 15 talenten worden begeleid.
  • Participerende rol in breedtesport: Pop-up Surffilm Festival, MadNes, Streetsurf Kralingen,
  • Schoolsurfen; HSA slaat de brug tussen het onderwijs en het strand om kinderen aan het bewegen te krijgen
  • Onderzoek naar deelname Eurosurf Azoren
  • Nieuw CRM systeem
  • HSA Surfkalender 2014

Financieel jaaroverzicht 2013 en begroting 2014
Het Bestuur ligt het Financieel jaaroverzicht 2013 toe. Het gaat hier om de ‘Staat van baten en lasten 2013’ en de ‘Balans 01-01-2014. Daarnaast ligt het bestuur de Begroting 2014 toe en gaat in op de meest significante posten. De HSA heeft een iets tegenvallend economisch jaar gehad. Dit is vooral te weiden aan tegenvallende kosten van de HSA Surfkalender en daarnaast tegenvallende communicatie- en organisatiekosten. De HSA bestuursleden 2013 worden door de aanwezigen gedechargeerd.

HSA jaarplan 2014
Het bestuur ligt samen met de betrokken commissarissen het HSA jaarplan 2014 toe. Het gaat om de commissarissen van de ‘Wedstrijdcommissie’, de ‘Breedtesportcommissie’, ‘STC’ en de commissie ‘Opleidingen’. Het jaarplan 2014 bevat 3 belangrijke speerpunten:
1) Organisatieontwikkeling (o.a. samenwerking NsKiV)
2) Breedtesport en sportparticipatie,
3) Topsport en talentontwikkeling

Nieuwe bestuursleden
Maartje de Sonnaville, Sjoerd Krake en Sabine Meijsen treden af als bestuursleden.

Ernst van Driel treedt af als Voorzitter, maar geeft tevens aan de Penningmeester rol te willen vervullen. Stefan Koper wordt door Ernst van Driel voorgedragen als nieuwe Voorzitter van de HSA. De aanwezige HSA leden laten een unaniem ‘ja’ horen voor de aanstelling van Ernst van Driel als Penningmeester. Ook Stefan Koper wordt door de leden unaniem gekozen als de nieuwe HSA voorzitter. Derde nieuwkomer in het bestuur is Wieske van der Heijden voor de rol van Secretaris. Ook zij wordt unaniem en enthousiast door de aanwezigen gekozen. Alle drie worden aangesteld voor een termijn van drie jaar.

Kascommissie
De kascommissie 2013 (Peter van Zonneveld en Sanne Zoun) adviseert de ALV positief wat betreft de ‘Staat van baten en lasten 2013’. De kascommissie 2014 zal worden gevormd door Bjorn Buijs en Joeri Fredriks.

Rondvraag
Bas Aukes geeft aan dat hij een belangrijke rol voor de HSA ziet als het gaat om het uitdragen en het promoten van de surfetiquette in het water. Hij zou graag een campagne starten zodat op een leuke originele manier de noodzaak van surfetiquette te benadrukken. respect voor elkaar in het water en op het strand zou hier centraal moeten staan. Stefan Koper oppert dat er vast internationale campagnes zijn die we kunnen gebruiken.

Kaspar Hamminga stipt nog eens aan dat het NK in St-Girons Plage een kwalitatief goede wedstrijd moet gaan worden en waar we ook gaan bewijzen dat wij partners en sponsors wel degelijk een professioneel platform kunnen bieden vanwaaruit waardevolle exposure kan worden gegenereerd. Het Nk 2014 zal een opstap zijn naar een volledig geprofessionaliseerde NK tour in 2015 en verder. Het bestuur en alle vrijwilligers geven aan ontzettend veel zin te hebben om het NK 2014 tot een ongekend hoogtepunt te brengen.

Sluiting
Ernst van Driel bedankt de aanwezigen voor hun komst en stelt voor om samen nog een drankje te doen en gezellig na te praten over de sport waar we allemaal zo vol van zijn.