Verslag HSA Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 februari 2015

Geplaatst op 18 feb in Algemeen

Verslag HSA Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 februari 2015, FAST Surfdorp Scheveningen

Datum & Tijd: 12-02-2015 19.30
Lokatie: FAST Surfdorp, Scheveningen

We zijn redelijk tevreden met de opkomst van zo’n 25 leden (inclusief bestuur en commissieleden). De vorige ledenvergadering waren er namelijk zo’n 15 leden, dus we zitten in de lift! Volgend jaar willen we nog veel meer leden bij de ALV betrekken. We zullen het concept dan moeten aanpassen zodat het voor de leden aantrekkelijker en leuker wordt om tijdens een ALV een bijdrage te leveren.

Lidmaatschapstructuur. De belangrijkste activiteit voor komend jaar is het ontwikkelen van een nieuwe lidmaatschapstructuur. Hiervoor zijn twee stagiairs van de Johan Cruyff Academy aangenomen: Simone Reuvers en Carlijne Krijs. Er wordt ook gekeken in hoeverre verschillende verzekeringen aan het lidmaatschap verbonden kunnen zijn.

Het streven is om 10% van de surfpopulatie als lid te hebben van de HSA. Met een schatting van 15 000 surfers in Nederland, komt dat op 1500 leden. Als idee voor ledenbinding is geopperd om de surfweer sms met korting te kunnen verkrijgen als HSA lid.

Topsport. Voor het STC hebben Ruurd Mosterd en Daniel Spaans afspraken gemaakt met surfscholen in Noord Holland, Zuid Holland en Texel.

Het STC en SBX zijn bezig met het stroomlijnen van de topsport structuur binnen het surfen. Voor de lagen hieronder zal een bijeenkomst worden gehouden met de surfschoolhouders.

Het Segbroek College is een TopSportTalent-School (voorheen LOOT-school). Er zijn 30 van dit soort scholen in Nederland (https://www.segbroek.nl/talent/topsport-talent/topsport-talentscholen/).
Surfen komt voor aankomend schooljaar ook hiervoor in aanmerking. Het idee is dat de HSA talenten zal aanwijzen die daaraan mogen meedoen. Hoeveel personen hiervoor in aanmerking komen is nog niet bekend. (Via de bovengenoemde link kan je wel doorklikken naar hoeveel kinderen per sport mogen meedoen (rubgy meer dan voetbal!?). Maar dit stamt uit het schooljaar 13/14. Surfen komt hier nog niet in voor.)

Als vraag kwam naar boven in hoeverre de surfsport als topsport iets is wat leeft in Den Haag/ Zuid Holland? Hoe kan de rest van NL erbij betrokken worden?

NK surftour. De drie stops van komend jaar zijn een vooruitgang op de enkele stop van 2014 (Waarvoor gekozen was om de set up gelijk te trekken met de Belgische en Duitse set up, beiden landen houden hun nationaal kampioenschap in 1 enkele week Frankrijk). Vanwege de 523 km kustlijn van NL is besloten dat we in Nederland ook prima wedstrijden kunnen houden. Een NL kampioenschap moet ook in Nederlandse golven worden gesurft. We kunnen voor de NK Surftour 2015 nog extra sponsors gebruiken!

Verzekering. Sinds een heel aantal jaren zit de secundaire aansprakelijkheidsverzekering voor leden in het HSA lidmaatschap. Uit onderzoek is gebleken dat hier eigenlijk geen gebruik van werd gemaakt in al die jaren. De secundaire aansprakelijkheidsverzekering voor leden is daarom per begin februari opgezegd. Dit is in de eerste week van januari gemeld in de HSA nieuwsbrief en op de HSA website om er voor te zorgen dat ieder lid hier van op de hoogte is. HSA leden hebben dus de tijd gekregen om eventueel een andere secundaire aansprakelijkheidsverzekering elders te organiseren.

Een aantal aanwezige leden hebben vragen gesteld in hoeverre er nog een risico is voor de HSA. Wat gebeurt er als er wel ongelukken worden gemaakt het komende seizoen en men dit op de HSA wil verhalen? HSA heeft leden wel op tijd op de hoogte gesteld maar ziet een rechter dit ook zo? Hoe rechtsgeldig is onze situatie? In 2016 zal er een vernieuwde lidmaatschapsstructuur zijn. De verwachting is dat verzekeringsopties hier compleet in worden meegenomen. HSA hoopt nu echt een verzekering te kunnen introduceren waar de leden ook echt iets aan hebben voor een goede prijs. Hier wordt enthousiast op gereageerd door de aanwezigen.

Afspraken/besluiten.

– De begroting is goedgekeurd door de kascommissie, evenals de balans.

– Het jaarplan 2015 is ook goedgekeurd.

– Het bestuur 2014 wordt door de aanwezigen gedechargeerd.

Voor de herontwikkeling van de boulevard, in het kader van Beachcity, is Stefan Koper contactpersoon voor de watersporten. De veiligheid in het water staat hierbij voorop.

Afsluiting. Voorzitter Stefan Koper sluit af met een kort maar treffend betoog over de betrokkenheid van leden bij de HSA. Samen zijn we de HSA. Binnen ONZE bond kan een ieder iets bijdragen, dus als je betrokken wilt raken bij een of meerdere onderwerpen, kom dan naar ons toe of mail naar bas@hsa.nl.

Vervolgens is er nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en zijn er nog een heel aantal plaatjes gedraaid bij FAST.

HSA bedankt alle aanwezigen! Samen voor onze sport!