Windpark Tweede Maasvlakte

Geplaatst op 03 sep in Algemeen

De HSA streeft ernaar dat alle surfers in NL de mogelijkheid hebben om vrij en veilig te kunnen surfen langs de gehele NL kust. Wij zetten ons dan ook in om erkent te worden als een belangrijke actor in het opzetten van strand en kust ontwikkelingsbeleid voor kust en natuur behoud en de bescherming van surfspots.

Nu zal er op de zeewering van de Tweede Maasvlakte een windpark gerealiseerd worden. Dit windpark is opgenomen in het bestemmingsplan van de gemeente Rotterdam in 2018. Eneco zal in opdracht van Rijkswaterstaat het park realiseren Het park zal in 2023 in gebruik genomen worden en jaarlijks ruim 400 GWh groene stroom opwekken. Meer info kun je hier vinden.

Het plan is dat de turbines worden geplaatst op zowel op de harde als op de zachte zeewering. In totaal gaat het over een lengte van zo’n 7,5 kilometer. De 2,5 kilometer lange harde zeewering bestaat uit een dijklichaam met daarop een verharding en met in de branding grote stenen. De 5 kilometer zachte zeewering bestaat uit strand en duinen. 

De turbines die in de zachte zeewering worden geplaatst komen in de branding te staan temidden van het surfgebied. Wij zijn behoorlijk verontrust aangaande de huidige plannen. De tweede Maasvlakte is een unieke surfspot in Nederland waar vanuit heel Nederland en zelfs het buitenland surfers komen om te golfsurfen. Door de richting van de kust, het bodemprofiel (het wordt snel diep door de vaargeul) zijn de surfcondities zo goed dat ze zelfs vergeleken worden met surfcondities in het buitenland. Dit is voor de ondiepe Noordzee met windgolven uniek.

De HSA representeert ons inziens daarom een belangrijke actor in het project windpark Maasvlakte 2. De HSA heeft al dmv de regionale ambassadeur (Allard Pheifer) contact met de projectontwikkelaar (Eneco), Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam. De aankomende maanden hopen we met deze partijen in contact blijven om de volgende redenen:

  1. We willen graag een goed beeld krijgen van de plannen en het besluitvormings process.
  2. Hopelijk door de dialoog aan te gaan met onze kennis en ervaring kunnen we als eerste stap in kaart brengen en goed begrijpen wat de impact is van de huidige plannen op de:
    • de golfsurf condities (branding, vloedlijn en zand transport)
    • de veiligheid van surfers
    • de surf gemeenschap als recreanten van de tweede maasvlakte in het water en op het strand

Onze insteek is om dit op een professionele en constructieve manier te doen zodat we als een serieuze gesprekspartner en actor worden gezien. De regionale HSA ambassadeur (Allard Pheifer) en representatie vanuit het HSA bestuur (Emile van der Borch) zullen de golfsurf gemeenschap vertegenwoordigen.

We zullen ons inzetten om dit zo adequaat mogelijk te doen en zullen de gemeenschap regelmatig op de hoogte houden. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt of als je bezorgd bent en je mening wilt ventileren of je kennis wilt delen.